Był dobry święty, co kochał ludzi,
dla nich pracował, dla nich sie trudził.
A kiedy było trzeba pomocy,
spieszył cichutko, skryty wśród nocy...