W Tobie ostoja, miłe spocznienie,

tęsknota moja i uciszenie.

Friedrich Ruckert