Twe oczy mi wystarczą i ciche twoje słowa...

Kazimierz Wierzyński