Kocha się nie za cokolwiek,

ale pomimo wszystko.

Kocha się za nic.

 

ks. Jan Twardowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chwila zadumy                 strona główna